Rekisteriseloste ja tietosuoja

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 23.5.2018

Rekisterien ylläpitäjä

Tmi Nani Annette
Y-tunnus 2397391-3
Käpyläntie 12 E 45
00600 Helsinki

Rekisterien yhteyshenkilö

Nani Härkönen
Käpyläntie 12 E 45
00600 Helsinki
nani@naniannette.com

Rekisterien nimet

Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri
Tmi Nani Annette valokuva-arkistot (kuvarekisteri)
Luovia-verkosto (sähköpostirekisteri)
Arjen rakastajat (sähköpostirekisteri)
Dear Dog Lover (sähköpostirekisteri)

Miksi tietoja kerätään?

Tässä rekisteriselosteessa Tmi Nani Annette (”Yritys”) eli käytännössä minä, Nani, mainitsee useaan otteeseen ”käyttäjän”. Käyttäjällä tarkoitetaan Yrityksen nettisivuilla käyviä henkilöitä, kuten Yrityksen asiakkaita (ja upeita, tulevia, asiakkaita).

Koska asiakaspalvelu on tälle Yritykselle sydämenasia, kerätään käyttäjistä joitakin tietoja, joita käytetään asiakaspalvelun ylläpitoon ja kehittämiseen, mutta myös esimerkiksi palvelun analysointiin. Käyttäjän henkilötietoja saatetaan käsitellä muun muassa asiakassuhteen synnyttämiseksi, ylläpitämiseksi ja palveluiden toteuttamiseksi. Myös jälleenmarkkinointi Facebookissa, Instagramissa, Googlessa sekä sähköpostitse vaatii henkilötietojen käsittelyä.

Rekisteriin liittyvät sivustot

http://naniannette.fi
http://naniannette.com
http://kuonojatassu.fi

Yrityksen asiakasrekisteri koostuu muun muassa kuvaussopimuksista, laskuista ja sähköpostista.

Yrityksen kuvarekisteri koostuu Nani Härkösen ottamista valokuvista, joita suojaa tekijänoikeuslaki. Valokuvista on säädetty erikseen kuvaussopimuksessa.

Yrityksen sähköpostirekisterit koostuvat yllä mainittujen sivustojen, maksuttomien materiaalien sekä erilaisten tuotteiden ja palvelujen ostamisen kautta sähköpostilistalle liittyneistä käyttäjistä. Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistalla olevien käyttäjien kanssa sekä Yrityksen ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon. Sähköpostilistoilla oleville käyttäjille Yritys tuottaa koulutusmateriaalia ja tiedottaa uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista kuten koulutuksista.

Yritys voi tallettaa asiakkaistaan myös tietoa, joka auttaa palvelemaan asiakasta paremmin tulevaisuudessa. Tällaista tietoa voi olla esimerkiksi asiakkaan koirien nimet ja iät, lasten harrastukset tai kesämökkikunta.

Mitä tietoja kerätään?

Nettisivujen yhteydenottolomakkeella tallennetaan henkilön etunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tämä helpottaa yhteydenpitoa asiakkaan kanssa esimerkiksi kuvauspäivänä.

Sähköpostilistoille liitytään useimmiten lataamalla maksuttomia materiaaleja. Liittymislomakkeessa henkilöltä kerätään etunimi ja sähköpostiosoite. Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä. Jokaisen sähköpostin lopussa on ”Unsubscribe”-/”Poistu listalta” -linkki. Yritys käyttää sähköpostirekisteriensä hallintaan yhdysvaltalaista MailChimp-palvelua.

Henkilötietojen säilytysajat

Asiakasrekisteriä tarkastellaan puolivuosittain. Käyttäjän tiedot tuhotaan lain vaatimia säilytysaikoja (esim. laskutus) noudattaen.

Henkilötietojen luovuttaminen

Yritys ei luovuta rekistereihin kerättyjä tietoja ulkopuolisille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille Suomen lakien mukaisesti. Ulkopuoliset henkilöt eivät pääse tarkastelemaan rekistereitä. Pääsy rekisterien sisältämiin tietoihin on ainoastaan Yrityksen työntekijöillä.

Sähköpostirekistereissä olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sähköpostiosoite) siirretään seuraaville kolmansille tietojenkäsittelijöille, jotka noudattavat EU:n tietosuojalainsäädäntöä: MailChimp, Google Forms, Typeform ja Leadpages.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus saada tietää mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Mikäli asiakas haluaa tarkastella hänestä tallennettuja tietoja, tulee hänen esittää Yritykselle allekirjoituksella varmennettu asiakirja. Asiakkaalla on oikeus pyytää Yritystä korjaamaan virheelliset tai puutteelliset tiedot asianmukaisiksi. Mikäli Yritys ei noudata pyyntöä, tulee asiakkaalle osoittaa perusteltu ilmoitus syistä.

Asiakkaan tulee muistaa, että kuvarekisteri noudattaa Suomen tekijänoikeuslakia.

Lisää oikeuksista

Yrityksellä on oikeus muuttaa tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa. Asiakkaalla on oikeus kieltää Yritystä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

Suomen henkilötietolaki
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki

Uutiskirjeet

Menu